wiązowna logo senior wigorbip logo

Dzienny Dom ''Senior+'' w Woli Karczewskiej
ul. Doliny Świdra 6, 05-408 Wola Karczewska, Gmina Wiązowna
''Nie starzeje się ten kto nie ma czasu''

luty 2020 - Dzienny Dom "Senior-WIGOR" - Wola Karczewska

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Sprawdzamy cukier i ciśnienie, dodatkowo nasza pielęgniarka udziela inf. Na temat prawidłowego prowadzenia dzienniczka zdrowia pomiaru ciśnienia oraz cukru. Ścisła współpraca z poradniami zdrowia sprawia, że Nasi Seniorzy są poddawani regularnej profilaktyce. Wszyscy bowiem wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

Czytaj dalej...

Test Alzheimer's Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale

Dzięki temu, iż mamy możliwość zatrudnienia psychologa od pierwszych dni istnienia Dziennego Domu "Senior+" oprócz zajęć grupowych czy sesji indywidualnych nasi seniorzy mogą skorzystać z dodatkowych badań w postaci testów. Dzisiaj każdy mógł wykonać test Alzheimer's Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale (ADAS-Cog) który jest krótką oceną neuropsychologiczną stosowaną do oceny nasilenia objawów poznawczych demencji. Testy przeprowadzane są dla wszystkich chętnych, cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników co bardzo nas cieszy, bo zdrowie naszych Seniorów w każdym aspekcie jest najważniejsze.

Czytaj dalej...

Koncert charytatywny dla Poli I

Babski kabaret „Old Spice Girls” i występ kabaretu „Na chwilę” – to główne atrakcje, jakie czekają na uczestników koncertu charytatywnego dla Poli – bohaterki akcji „Świąteczna Radość Pomagania”. Impreza odbędzie się 29 lutego w Hotelu Brant. Dochód ze sprzedaży biletów oraz licytacji przekazany zostanie na rzecz chorej dziewczynki.

To już czwarty tego typu koncert charytatywny w gminie Wiązowna. W wydarzenie włącza się wiele osób m.in. sportowcy, artyści, aktorzy, osoby związane z naszą gminą. Podczas koncertu będą prowadzone licytacje, a cały dochód – z aukcji oraz sprzedaży cegiełek – zostanie przekazany Poli Kuśmierek, bohaterce akcji „Świąteczna Radość Pomagania”.

Na scenie wystąpi „Old Spice Girls”, czyli babski kabaret. W rolach głównych występują: Lidia Stanisławska, Emilia Krakowska oraz Barbara Wrzesińska. Program kabaretowy pełen jest zabawnych monologów, dowcipów, piosenek i improwizacji, obfituje w świetne dialogi autorstwa Marii Czubaszek, naczelnej satyryczki naszego kraju. Skecze uzupełnione zostały także o teksty Zbigniewa Korpolewskiego (autora tekstów m.in. dla Hanki Bielickiej i kabaretu „Dudek”) oraz Krzysztofa Jaroszyńskiego (satyryka i scenarzysty piszącego m.in. dla Krystyny Sienkiewicz czy Jana Kobuszewskiego).

Koncert odbędzie się 29 lutego (sobota) w Hotelu Brant w Majdanie (ul. Równa 20), dzięki wsparciu i gościnności aktora Jakuba Wesołowskiego. Początek godz. 17. Zapraszamy do zakupu cegiełek (100 zł) upoważniających do wstępu na koncert. Cegiełki dostępne są w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod nr tel. 22 780 41 79 oraz pisząc na e-mail: .

Jeden procent podatku z Państwa PIT również może pomóc Poli. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym w odpowiednim miejscu wpisać nr KRS 0000037904 z dopiskiem: 34282 Kuśmierek Pola lub przelać na konto: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 tytułem: 34282 Kuśmierek Pola darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

Czytaj dalej...

Walentynki u Seniorów

Mi­łość to zna­czy po­pa­trzeć na sie­bie,
Tak jak się pa­trzy na obce nam rze­czy,
Bo je­steś tyl­ko jed­ną z rze­czy wie­lu.
A kto tak pa­trzy, choć sam o tym nie wie,
Ze zmar­twień róż­nych swo­je ser­ce le­czy,
Ptak mu i drze­wo mó­wią: przy­ja­cie­lu.
Wte­dy i sie­bie, i rze­czy chce użyć,
Żeby sta­nę­ły w wy­peł­nie­nia łu­nie.
To nic, że cza­sem nie wie, cze­mu słu­żyć:
Nie ten naj­le­piej słu­ży, kto ro­zu­mie.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS
  • 1
  • 2
  • Strona 1 z 2
facebook