godło flagawiązowna logo senior wigorbip logo

Dzienny Dom ''Senior+'' w Woli Karczewskiej
ul. Doliny Świdra 6, 05-408 Wola Karczewska, Gmina Wiązowna
''Nie starzeje się ten kto nie ma czasu''

Z Pierwszą Damą o bezpieczeństwie seniorów w Dzienny Dom "Senior+" w Woli Karczewskiej

Z Pierwszą Damą o bezpieczeństwie seniorów w Dzienny Dom "Senior+" w Woli Karczewskiej
Według statystyk to właśnie seniorzy stanowią jedną z liczniejszych grup poszkodowanych w wypadkach drogowych. Dlatego Inspekcja Transportu Drogowego wychodzi im naprzeciw i po raz kolejny, z udziałem Pierwszej Damy, zorganizowała lekcję o bezpieczeństwie na drodze. Tym razem zajęcia odbyły się w Dzienny Dom "Senior+" w Woli Karczewskiej
– Bardzo się cieszę, że mogę już po raz trzeci uczestniczyć w lekcji bezpieczeństwa dla Seniorów. Ten projekt ,,Bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla każdego” ewoluował z akcji początkowo dedykowanej najmłodszym, ale wspaniale wpisuje się w Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021–2030, gdzie szczególnie uwzględniono właśnie kwestię bezpieczeństwa starszego pokolenia – mówiła Małżonka Prezydenta, zwracając się do uczestników spotkania.
ak wyjaśniła, priorytety Programu zostały tak określone, ponieważ według statystyk policyjnych to właśnie seniorzy stanowią niestety jedną z najliczniejszych grup poszkodowanych w wypadkach drogowych. Są też częstymi sprawcami takich zdarzeń. – Dlatego warto przypomnieć sobie przepisy ruchu drogowego, zwłaszcza, że na przestrzeni lat ulegają one zmianom. Ponad to, co jest rzeczą zupełnie naturalną, z wiekiem nasza kondycja psychomotoryczna się zmienia, a zatem zmienia się także czas reakcji, zwłaszcza w sytuacjach nagłych. Do tego dochodzi słabszy wzrok czy refleks. Musimy o tym pamiętać, i jako piesi, i jako kierowcy – mówiła Agata Kornhauser–Duda.
Zachęcała także Seniorów do wyrobienia nawyków, które zwiększają bezpieczeństwo na drodze. To między innymi noszenie elementów odblaskowych czy niekorzystanie z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez jezdnie.
Podczas wykładu przygotowanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, a poprowadzonego przez Ministra Alvina Gajadhura, poruszono najważniejsze wątki dotyczące nowych przepisów, tworzenia korytarzy życia, zmian legislacyjnych dotyczących prędkości, podróży transportem zbiorowym czy wpływie kondycji psychomotorycznej kierującego na bezpieczeństwo jazdy, z uwzględnieniem stosowania leków.
ITD od blisko 20 lat nie tylko zajmuje się działalnością kontrolną, ale także prowadzi szereg działań edukacyjno–prewencyjnych wpływających na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Wykładu wysłuchało ponad 60 osób. Seniorzy przebywają w placówce od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 a 16.00. Część z nich zajmuje się także wolontariatem. W spotkaniu wzięli także udział członkowie Klubu „Senior+”. Pierwsza Dama zwiedziła ośrodek i rozmawiała z jego władzami oraz podopiecznymi.
Przyznała również, że wcześniej słyszała już wiele dobrego o Dzienny Dom "Senior+" w Woli Karczewskiej – Chce przekazać serdeczne pozdrowienia od mojego Męża, który niedawno Państwa odwiedził.
Jak tłumaczą władze placówki, celem Domu od początku jego istnienia jest przede wszystkim: zapewnienie aktywności, wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości seniorów wynikających z ich wieku i stanu zdrowia. Seniorzy oprowadzili Małżonkę Prezydenta po ośrodku i pokazali miejsca, w których realizują zajęcia i mają codzienne, bardzo liczne i zróżnicowane aktywności. Mogą korzystać z zajęć aktywizujących aktywizujących, edukacyjnych, kulturalnych oraz promujących aktywności ruchowe. Ważnym elementem scalającym seniorów jest integracja społeczna i działania charytatywne.
Wiedzą na temat funkcjonowania jednostki podzielili się Dyrektor Dziennego Domu " Senior+" Krystyna Motyka - Parzych oraz Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej Cholewa.

 

Pierwsza dama 2.jpg

pierwsza dama 4.jpg

Pierwsza Dama.jpg

facebook